top of page
1/6

Stylist Lera Aguzarova
Hair Alexey Yaroslavtsev, Anna Belousova, Vlad Minzhulin

Makeup Nadia Mastrukova
Models Jenya Lebedev, Gayane Vardanyan,

Valentina Nemchenkova, Sophia Zinenko,

Alexandr Larikov, Maria Kudryavtseva

bottom of page