top of page

Stylist Lera Aguzarova
Hair Alexey Yaroslavtsev, Anna Belousova, Vlad Minzhulin

Makeup Nadia Mastrukova
Models Jenya Lebedev, Gayane Vardanyan,

Valentina Nemchenkova, Sophia Zinenko,

Alexandr Larikov, Maria Kudryavtseva

bottom of page