top of page

Photographer Lubov Kozorezova
Stylist Svetlana Mikhailyuk
Model Alena Salnikova, Alisa Gvanse,
Gulya Bugdaeva, Valentina Nemchenkova

Mua Cate Gorelova
Hair Alexey Yaroslavtsev

bottom of page